ஞாயிறு, 29 ஜனவரி, 2012

தமிழ் - எனக்கு பிடித்த வார்த்தை

1 - ஒன்று 
10 - பத்து 
100 - நூறு 
1000 - ஆயிரம் 
10000 - பத்தாயிரம் 
100000 - நூறாயிரம் 
1000000 - பத்து நூறாயிரம் 
10000000 - கோடி 
100000000 - அற்புதம் 
1000000000 - நிகற்புதம் 
10000000000 - கும்பம் 
100000000000 - கணம் 
1000000000000 - கற்பம் 
10000000000000 - நிகற்பம் 
100000000000000 - பதுமம் 
1000000000000000 - சங்கம் 
10000000000000000 - வெள்ளம் 
100000000000000000 - அந்நியம்
1000000000000000000 - அற்ட்டம் 
10000000000000000000 - பறர்ட்டம்
100000000000000000000 - பூறியம்
1000000000000000000000 - முக்கோடி 
10000000000000000000000 - மகாயுகம் 


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக